di san tren vach da 22

Chi tiết trong trang trí kiến trúc Preah Vihear miêu tả thần Shiva cưỡi bò. Thần Nandin được xây nên để thờ thần Shiva.