di san tren vach da 20

Quần thể đền Preah Khan được bao phủ bởi rừng già ở tỉnh Preah Vihear.