di san tren vach da 19

Sự tách biệt của Preah Khan nơi rừng già khiến nhiều chi tiết điêu khắc giá trị bị xâm hại bởi giới săn tìm cổ vật.