di san tren vach da 18

Khuôn mặt nụ cười Bayon cho đến nay vẫn là một bí ẩn chưa được giải mã cụ thể.