di san tren vach da 17

Chuỗi điêu khắc trên đá hình ảnh ngỗng thần Hamsa dưới cây cầu đá dẫn lối vào đền chính Preah Khan.