di san tren vach da 38

Nét khắc rãnh trên đá tượng trưng cho các viên kim cương là lối trang trí kiến trúc cổ xưa của riêng vùng Java.