di san tren vach da 36

Điêu khắc phong cách Prambanan với sư tử Sinha, cây sự sống, cùng hai vị thần Kinnara, Kinnari.