di san tren vach da 35

Cụm đền chính của Prambanan hiện hữu, những đổ nát là phế tích của 224 tòa tháp phụ đang trong giai đoạn phục dựng lại theo nguyên bản.