di san tren vach da 34

Đồ án trang trí gương mặt Kala và Makara, một biểu trưng “lưỡng nghi” của vũ trụ theo tín ngưỡng Hindu giáo.