di san tren vach da 32

Gương mặt Kala án ngữ trước cổng vào đền thờ linh vật Hamsa, vật cưỡi của thần Brahma.