di san tren vach da 30

Thủy quái Makara mang thân cá, chân sư tử, mắt khỉ, ngà voi, đuôi công, hàm cá sấu, là vật cưỡi của nữ thần sông Hằng.