di san tren vach da 25

Borobudur nhìn từ xa trông như một quả đồi nhỏ, cao hơn 42m, hợp thành từ hơn 80.000 mét khối đất đá, với tháp Phật khổng lồ ở vị trí trung tâm.