di san tren vach da 6

Điêu khắc Kenor với khuôn mặt tiên nữ Apsara và thân hình chim thần Garuda.