di san tren vach da 4

Bốn mặt tường thành Banteay Chhmar phủ kín điêu khắc về lịch sử chiến tranh thời vua Jayavarman VII.