Hoi quan phuoc kien 9

Tiền điện Nhị Phủ Miếu với sắc đỏ là điểm nhấn trong trang trí kiến trúc.