Hoi quan phuoc kien 7

Nóc mái trong các Hội quán bang Phước Kiến đều là những trang trí cầu kỳ, tinh xảo.