Hoi quan phuoc kien 4

Kiến trúc đường cong trên nóc mái là một nét riêng trong miếu vũ Phước Kiến.