Hoi quan phuoc kien 13

Hình thái thờ tự trong tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa Chợ Lớn gồm hai mảng “nhân thần” – chỉ những người phàm có công đức với dân nước nên được tôn sùng, kính bái như vị thần, gồm có Quan Công, Bao Công, Bổn Đầu Công, Bà Thiên Hậu… Còn “thiên thần” chỉ các vị tiên thánh, thần linh như Ngọc Hoàng, Thổ Công, Táo Quân, Thần Tài, Di Lặc…