Hoi quan phuoc kien 1

Nghệ thuật trang trí mảnh ghép trên miếu vũ đặc trưng của người Phước Kiến.