Culture Phong_4

Gương mặt kỳ dị, biểu lộ sự bình thản của một ông Phỗng trong sưu tập của Trần Nguyên Huy (Hà Nội).

Culture Phong 3