Culture Phong_3

Tư thế dâng hương quen thuộc của các hình tượng Phỗng.

Culture Phong 2