Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_28

Nắp hộp phấn với lối vẽ hoa lam, dòng men đỉnh cao ở thời Lê (thế kỷ 15).

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 4