Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_20

Ảnh này và dưới Kiểu dáng và chi tiết trang trí đa dạng trên gốm hoa lam Chu Đậu, thế kỷ 15.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 6