Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_16

Kỹ thuật khắc tỉa cánh sen trên dáng ấm nắp sen, đầu rồng, đuôi vẹt của thời Lý.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 2