Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_15

Gốm trắng ngà thời Lý đạt đỉnh cao về tạo hình và kỹ thuật chạm khắc hoa văn trang trí.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 3