Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_12

Gốm men nâu thời Trần, tiếp biến hoàn hảo từ kỹ thuật chế tác ấm thời Lý.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 6