Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_9

Rồng yên ngựa thời Lê trong di tích Lam Kinh, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh đá Đại Việt rồng yên ngựa thời Lê