Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_8

Hương đá Tứ Kỳ, tác tạo năm Bính Ngọ (1666) với đôi rồng vuốt râu đặc trưng của điêu khắc đá thời Lê Trung Hưng. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh Đại Việt hương đá Tứ Kỳ