Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_7

Chi tiết chạm khắc trên đá tinh xảo, tỉ mỉ các đề tài linh thú, hoa lá trong trang trí đường diềm bia điện Nam Giao, Bảo vật quốc gia thời Lê sơ. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh đá Đại Việt điện Nam Giao