Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_6

Lan can trang trí phù điêu hoa – điểu, tùng – lộc ở chùa Bút Tháp. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh đá Đại Việt lan can chùa Bút Tháp