Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_5

Rồng đá thời Lê sơ ở điện Kính Thiên, hoàng thành Thăng Long có niên đại 1467. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh rồng đá thời Lê sơ