Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_4

Song sư hí cầu, đề tài trang trí ở chân tháp Báo Nghiêm với lối chạm bong trên nền đá. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh đá Đại Việt song sư hí cầu