Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_3

Điêu khắc trống đá (thạch cổ) án ngữ hai bên đầu cầu đá trong khuôn viên chùa Bút Tháp. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh Đại Việt trống đá chùa Bút Tháp