Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_11

Gương mặt cảm xúc của hình tượng hổ trong khu lăng mộ ở Lam Kinh. Ảnh: Nguyễn Đình

Hình tượng hổ trong khu lăng mộ ở Lam Kinh