Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_10

Nghê đá thời Lê, một tạo hình oai vệ mang hào khí vương triều với chi tiết trang trí vảy xoắn ốc, lửa, tạo độ thiêng hóa cho linh vật. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh Đại Việt nghê đá thời Lê