Nét-chạm-tinh-đá-Đại-Việt_1

Bảo tháp Báo Nghiêm, một công trình kiến trúc và trang trí toàn vẹn bằng đá từ thế kỷ 17. Ảnh: Nguyễn Đình

Nét chạm tinh đá Bảo tháp Báo Nghiêm