Untitled-5

Vila la Rose là nơi diễn ra các buổi tiếp khách và giới thiệu các nét văn hóa ẩm thực đặc sắc Việt Nam.