Untitled-4

Mỗi món đồ đều được sưu tầm công phu và có chủ ý sắp đặt phù hợp với không gian.