Untitled-3

Hơn 2.000 viên ngói được giữ nguyên và mang về ngôi nhà giữa trung tâm Hà Nội.
Đây là phần kiến trúc phong cách nhà thờ họ Đồng bằng Bắc bộ được chủ nhà chăm chút kỳ công nhất với các khung, cột, ngói… của một ngôi nhà cổ tại Chương Mỹ.