Cai-duyen-cua-nghe-choi-da-canh_8

Một tác phẩm đặc sắc thuộc dòng “quái thạch” vùng Khánh Vĩnh.

Cái duyên của nghề chơi ngoạn thạch 2