Cai-duyen-cua-nghe-choi-da-canh_7

Hình đá, chất đá, là sự nhào nhặn và đúc kết qua hàng triệu năm mà thành.

Cái duyên của nghề chơi đá cảnh 3