Cai-duyen-cua-nghe-choi-da-canh_1

Nước chảy đá mòn trên một tác phẩm đẹp từ Khánh Vĩnh, Nha Trang.

Cái duyên của nghề chơi đá cảnh 5