Grand Palais 14

Chi tiết sàn và cầu thang trong quá trình hoàn thiện tại Grand Palais | Ảnh: Laurent Kronental.

Grand Palais 14