Grand Palais 1

Không gian trung tâm dưới mái vòm của Grand Palais | Ảnh: Laurent Kronental.

Grand Palais 1