Tuyệt-phẩm-thời-gian_1

Dòng gốm Chu Đậu tự hào của Việt Nam trong sự sắp đặt đầy ngẫu hứng cùng các tuyệt phẩm thời gian.

Gốm Chu Đậu tuyệt phẩm thời gian 1