Figurine_8

Dẫu cho vật liệu và công nghệ mới có thể nâng cao mức độ chi tiết và chất lượng tổng thể của tác phẩm, không gì có thể thay thế tay nghề thủ công của các nhà điêu khắc và họa sĩ chuyên nghiệp. Ảnh: Nicolas Suk Hoon

Tay nghề thủ công của các nhà điêu khắc Figurine