Figurine_5

Chân dung ông Jacques Roussel, chủ nhân của Les Drapeaux de France và là nhà sưu tầm figurine lớn nhất thế giới. Ảnh: Nicolas Suk Hoon

Chân dung ông Jacques Roussel