Figurine_4

“Với những bức tượng về người lính, các họa sĩ không thể làm theo ý mình mà phải tôn trọng màu sắc, biểu tượng của các bộ quân phục. Mọi tiểu tiết trên từng figurine đều rất quan trọng vì nó góp phần kể lại câu chuyện lịch sử cũng như thổi hồn cho bức tượng”. Ảnh: Nicolas Suk Hoon

Màu sắc, biểu tượng của các bộ quân phục Figurine