Figurine_3

Kỵ binh, bộ binh, pháo binh, nguyên soái, những người lính trong các trận chiến lịch sử dưới thời vua Napoléon… được tái hiện rực rỡ và sống động trong các bức tượng có kích thước cực kỳ nhỏ. Có những bức tượng 200 năm tuổi, mang theo giá trị lịch sử và nét đẹp cổ điển của đồ chơi Pháp ngày xưa. Ảnh: Nicolas Suk Hoon

Figurine tượng kỵ binh thời Napoleon