Ký-ức-đồ-chơi-4

Đồ chơi làm từ thiếc (thùng sắt tây) ở phố Hàng Thiếc đầu thế kỷ 20.

Ký ức đồ chơi 4